2015

Monthly Archives: December 2015

TNPSC General Knowledge Questions and Answers

Tamil General Knowledge Questions And Answers 096

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள் # விண்வெளி ஆய்வுநிலையங்களில் மின்சாரம் தயாரிக்க உதவுவது – சூரிய மின்கலம் # தாவரங்களில் ஒளிச் சேர்க்கையின் போது சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் –...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

Engnish General Science Questions And Answers 002

0
Engnish General Science Questions And Answers 1. An alloy used in making heating elements for electric heating devices is– (A) Solder (B) Alloysteel (C) Nichrome (D) German...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Engnish General Science Questions And Answers 1. Which of the following is the lightest metal ? (A) Mercury (B) Silver (C) Lithium (D) Lead (Ans : C) 2....

0
உள்ளே………., ஷாஹீன் -3’ என்ற இந்த ஏவு கணை சூரிய மின் சக்தி அரசின் ஊக்கத் திட்டங்கள் சூரிய ஆலையை வீட்டில் அமைக்க என்ன தேவை? சூரிய ஒளியின் பல பயன்கள் இந்தியாவின் தலைநகரம் கொல்கத்தாவிலிருந்து டெல்லிக்கு மாற்றப்பட்டது 2015-ம் ஆண்டின் சிறந்த...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள் # ஒளியைத் தடை செய்யும் பொருள் – உலோகத்துண்டு # இலோசான பொருட்களை கனமான பொருட்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை – புடைத்தல் #...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள் # தத்துவ போதகர் – இராபார்ட் – டி – நொபிலி # தமிழ்நாட்டின் ஜென் ஆஸ்டின் – அநுத்தமா # தமிழ்நாட்டின் ஜேம்ஸ்...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள் # நீர் வழிப் படூம் புணை போல் – ஊழ்வழிச் செல்லும் உயிர் # கதிரவனைக் கண்ட தாமரை போல – மகிழ்ச்சி #...
astrology forecast | ராசிபலன்

0
இந்த வார ராசிபலன் 24-12-2015 முதல் 30-12-2015 | Weekly astrology forecast மேஷ ராசி வாசகர்களே உங்கள் ராசிக்கு 5-ல் குருவும், 6-ல் ராகுவும் உலவுவது சிறப்பு. குடும்பத்தில் நற்காரியங்கள் நிகழும். நண்பர்கள், உறவினர்களது...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
English General Knowledge Questions and Answers 044 71. Which country has the largest coastline? (a) USA (b) Australia (c) Canada (d) India (Ans : c) 72. The...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
English General Knowledge Questions and Answers 043 We are giving 140 questions of GENERAL INTELLIGENCE  of this exam with answers. These questions not only develop...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள். # மயில் துத்தம் என்பதன் வேதிப்பெயர் – காப்பர் சல்பேட் # ஒர் இயற்பியல் மாற்றத்தின்போது – பொருள்களின் மூலக்கூறுகள் மாற்றமடைவதில்லை # பால்,...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள். # டி.என்.ஏ. ஆர்.என்.ஏ.வாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி படியெடுத்தல் # தாவர வைரஸ்களில் காணப்படும் மரபு பொருள் – ஆர்.என்.ஏ # எய்ட்ஸ் நோயை உருவாக்கும் வைரஸ்...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள். # கழிவு நீக்கி – கரப்பான் பூச்சி # மூன்றாம் நிலை நுகர்வோருக்கு எடுத்துக்காட்டு – கழுகு # வாலிஸ்நேரியா என்பது – நீரில்...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள். # தக்காளி தாவரத்தின் உயிரியல் பெயர் – லைகோபெர்சிகான் எஸ்குலண்டம் # தரையொட்டிய நலிந்த தண்டுடைய தாவரத்திற்கு உதாரணம் ட்ரைடாக்ஸ் (வெட்டுக் காயப்பூண்டு) # கற்பூரம் எரியும்...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

Tamil General Knowledge Questions And Answers 088

1
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள். # பார்மால்டிஹைடுடன் அம்மோனியா வினைபுரிந்து கிடைக்கும் கரிமச் சேர்மத்தின் பெயர் – யூரோட்ரோபின். # சலவைப் பொருட்களின் அயனிப்பகுதி – -SO3- Na+ #...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
English General Knowledge Questions and Answers All Questions with Answers MCQ of reasoning are very useful in Management (CAT, MAT), IBPS (PO and Clerk), SSC,...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
English General Knowledge Questions and Answers Statement and Assumptions Questions with Answers MCQ of reasoning are very useful in Management (CAT, MAT), IBPS (PO and...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

English General Knowledge Questions and Answers 040

0
English General Knowledge Questions and Answers Computer Aptitude Test Questions with Answers MCQ of reasoning are very useful in Management (CAT, MAT), IBPS (PO and...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
English General Knowledge Questions and Answers 1. Which one of the following is not essential for an offence? (MP. APO.) (A) Intention (B) Motive (C) Prohibited...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
English General Knowledge Questions and Answers 1. Which type of institution keeps information about the past credit history of customers? (A) SEBI (B) Union Ministry of...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள். # சல்லடைத் தட்டினைக் கொண்ட திசு – புளோயம் # மியுஸா பாரடிசியாகா என்பது வாழையின் தாவரவியல் பெயர் # கரும்பைத் தாக்கும் பூச்சிகளின்...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள். # சிஸிஜியம் அரோமேட்டிகம் என்ற தாவரத்தின் உலர்ந்த மலர்மொட்டு – கிராம்பு # பாரபின் மெழுகின் உருகுநிலை – 54o C # ஹைட்ரோகுளோரிக்...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள். # 40 சதவீத பார்மால்டிஹைடின் நீர்க்கரைசலின் பெயர் பார்மலின் # 100 சதவீத மறுசுழற்ச்சி செய்யப்படும் பொருள் – கண்ணாடி # 100 சதவீத தூய...
TNPSC General Knowledge Questions and Answers

0
Tamil General Knowledge Questions And Answers பொது அறிவு வினா விடைகள். # நாளமில்ல சுரப்பிகள் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கிறது. # பிறக்கும்போதோ காணப்படும் தைராய்டு குறைப்பு நிலையின் பெயர் – கிரிட்டினிசம் # இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜனைச் சுமந்து...
astrology forecast | ராசிபலன்

0
இந்த வார ராசிபலன் 18-12-2015 முதல் 24-12-2015 | Weekly astrology forecast -நவக்கிரக ரத்னஜோதி சந்திரசேகரபாரதி. மேஷம்: உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் 6-ல் உலவுகிறார். குரு 5-ல் இருப்பது விசேடமாகும். 6-ல் உள்ள ராகுவும் நலம்...