மூன்றாம் பாகம் – கொலை வாள் ponniyin-selvan-part-3

0
423
Share on Facebook
Tweet on Twitter

மூன்றாம் பாகம் – கொலை வாள் ponniyin-selvan-part-3

 1. அத்தியாயம் 1 – கோடிக்கரையில்
 2. அத்தியாயம் 2 – மோக வலை
 3. அத்தியாயம் 3 – ஆந்தையின் குரல்
 4. அத்தியாயம் 4 – தாழைப் புதர்
 5. அத்தியாயம் 5 – ராக்கம்மாள்
 6. அத்தியாயம் 6 – பூங்குழலியின் திகில்
 7. அத்தியாயம் 7 – காட்டில் எழுந்த கீதம்
 8. அத்தியாயம் 8 – “ஐயோ! பிசாசு!”
 9. அத்தியாயம் 9 – ஓடத்தில் மூவர்
 10. அத்தியாயம் 10 – சூடாமணி விஹாரம்
 11. அத்தியாயம் 11 – கொல்லுப்பட்டறை
 12. அத்தியாயம் 12 – “தீயிலே தள்ளு!”
 13. அத்தியாயம் 13 – விஷ பாணம்
 14. அத்தியாயம் 14 – பறக்கும் குதிரை
 15. அத்தியாயம் 15 – காலாமுகர்கள்
 16. அத்தியாயம் 16 – மதுராந்தகத் தேவர்
 17. அத்தியாயம் 17 – திருநாரையூர் நம்பி
 18. அத்தியாயம் 18 – நிமித்தக்காரன்
 19. அத்தியாயம் 19 – சமயசஞ்சீவி
 20. அத்தியாயம் 20 – தாயும் மகனும்
 21. அத்தியாயம் 21 – “நீயும் ஒரு தாயா?”
 22. அத்தியாயம் 22 – “அது என்ன சத்தம்?”
 23. அத்தியாயம் 23 – வானதி
 24. அத்தியாயம் 24 – நினைவு வந்தது
 25. அத்தியாயம் 25 – முதன்மந்திரி வந்தார்!
 26. அத்தியாயம் 26 – அநிருத்தரின் பிரார்த்தனை
 27. அத்தியாயம் 27 – குந்தவையின் திகைப்பு
 28. அத்தியாயம் 28 – ஒற்றனுக்கு ஒற்றன்
 29. அத்தியாயம் 29 – வானதியின் மாறுதல்
 30. அத்தியாயம் 30 – இரு சிறைகள்
 31. அத்தியாயம் 31 – பசும் பட்டாடை
 32. அத்தியாயம் 32 – பிரம்மாவின் தலை
 33. அத்தியாயம் 33 – வானதி கேட்ட உதவி
 34. அத்தியாயம் 34 – தீவர்த்தி அணைந்தது!
 35. அத்தியாயம் 35 – “வேளை நெருங்கிவிட்டது!”
 36. அத்தியாயம் 36 – இருளில் ஓர் உருவம்
 37. அத்தியாயம் 37 – வேஷம் வெளிப்பட்டது
 38. அத்தியாயம் 38 – வானதிக்கு நேர்ந்தது
 39. அத்தியாயம் 39 – கஜேந்திர மோட்சம்
 40. அத்தியாயம் 40 – ஆனைமங்கலம்
 41. அத்தியாயம் 41 – மதுராந்தகன் நன்றி
 42. அத்தியாயம் 42 – சுரம் தெளிந்தது
 43. அத்தியாயம் 43 – நந்தி மண்டபம்
 44. அத்தியாயம் 44 – நந்தி வளர்ந்தது!
 45. அத்தியாயம் 45 – வானதிக்கு அபாயம்
 46. அத்தியாயம் 46 – வானதி சிரித்தாள்

Leave a Reply